Erzurum İli Hakkında Bilgi

Erzurum tarihi, iklimi ve coğrafi özellikleri, Erzurum ili hakkında bilgi.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzurum’un 15 ilçesi vardır: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere. İli kuzeyden Rize ve Artvin, batıdan Bayburt, Erzincan, güneyden Bingöl ve Muş, doğudan Kars ve Ağrı çevreler.

Erzurum topraklarının % 63.7’sini dağlar kaplar. Rize Dağları (Kaçkar Tepesi; 3.937 m., Verçenik Tepesi; 3.711 m.), Kuzey Anadolu Dağları (Kop Dağları, Coşan Dağları, Bahtılı Dağ, Cecan Dağı, Akbaba Dağı; 3,065 m., Keçitaşı Tepesi, Yeser çöl Dağı, Tosik Dağ, Ortuzu Dağı, Gavur Dağları, Dumlu Dağı; 3.200 m, Mescit Dağı; 3.255 m., Güvercin Dağı, Kargapazarı Dağları; 3.288 m., Çobandede Dağları, Hasanbaba Dağı; 2.250 m„ Güllü Dağı; 2.885 m.) ve Karasu-Aras Dağları (Kapak-görmez Dağı, Karakaya Tepe, Ejder Tepe, Yerlidağ) belli başlı yükseklikleridir.

İl toplam alanının % 4’ünü ovalar kaplar. Erzurum Ovası (520 km2), Pasinler Ovası (420 km2) ve Hınıs Ovası Karasu-Aras çöküntü alanında yer alır.
Erzurum akarsu bakımından oldukça zengindir. Karasu (Kolları: Serçeme Deresi, Tuzla Suyu), Çoruh Irmağı, Oltu Çayı, Tortum Çayı, Aras Irmağı ve Hınıs Çayı il topraklarını sular.

il göller bakımından zengin değildir. Bölgenin en önemli gölü Tortum Gölü’dür.
Erzurum ili topraklarının % 68’i çayır ve meralardan, % 18.5’i ekiii-dikili alanlardan, % 9.2’si orman ve fundalıklardan meydana gelir. % 4.3’ü ise tarıma elverişli değildir. İlin büyük bir bölümü step görünümündedir.

Erzurum’da şiddetli kara iklimi hakimdir. Kışlar oldukça soğuk ve sert, yazlar sıcak ve kurak geçer.
İlde hayvancılık tarımdan önce gelir. Tarım ürünleri iklim çok sert olduğundan çeşitli değildir. Tahıl, baklagiller, şekerpancarı, ayçiçeği ve patates başlıca ürünleridir.
Erzurum’da nüfusun büyük bir bölümü hayvancılık ile geçinir. Erzurum hem İstanbul gibi büyük şehirlere, hem de yurt dışına büyük ölçüde hayvan ihraç eder. Koyun, sığır, kılkeçisi, at, manda, eşek, tavuk yetiştirilir.

MTA’nın Erzurum’da belirlediği madenler şunlardır: İspir ve Pasinler: Bakır ve perlit. Şenkaya: Bakirli pirit. Merkez: Krom. Aşkale: Alçıtaşı, çimento ham maddesi, manyezit. Oltu: Oltu taşı. Çat, Aşkale, Hınıs, Narman, Şenkaya, Tekman, Tortum: Tuz. Oltu: Manganez, Pasinler: Tuğla-kiremit ham maddesi.

Sanayi bakımından az gelişmiş illerimizden biridir. Sınaî faaliyetleri devlet sektörünce sürdürülmektedir. Gıda sanayii, metal eşya sanayii, dokuma ve orman ürünleri sanayii gelişmiş durumdadır.