Erzincan İli Hakkında Bilgi

Erzincan nerededir, Erzincan iklimi, bitki örtüsü hakkında bilgi, Erzincan ili hakkında bilgi.

Doğu Anadolu Bölgesinin batı bölümünde Yukarı Fırat Havzasında yer alan Erzincan’ın 7 ilçesi vardır; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan ve Üzümlü. İli kuzeyden Giresun ve Gümüşhane, doğudan Erzurum, güneydoğudan Bingöl, güneybatıdan Malatya ve Elazığ, güneyden Tunceli, batıdan Sivas çevreler.

Erzincan il topraklarının % 60’ını dağlar kaplar. Keşiş Dağları (3.537 m.), Mun-zur Dağları (3.449 m.), Katırtepe Dağı (3.300 m.), Çal Dağı (3.188 m.), Karaca-kale Dağı (3.100 m.), Mülpet Dağı (3.065 m.), Karadağ (3.030 m.), Sipikör Dağları (3.010 m.), Kop Dağları (2.963 m.), May-ram Dağları (2.660 m.), Danabeli Dağı (2.540 m.) ve Refahiye Dağları (2.424 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 8.6’sını kaplar. Erzincan Ovası (500 km2), Tercan Ovaları (Miadin Ovası, Pekeriç Ovası) ve Melik Şerif Düzlüğü verimli ovalarındandır.
Karasu Irmağı (Kolları: Tuzla Suyu, Mercan Suyu, Kom Suyu, Cimin Suyu, Pahnih Suyu, Sürperen Suyu, Çardaklı Deresi, Kömür Suyu, Tanasur Çayı, Kadıgölü Suyu, Miran Suyu) ilin en önemli akarsuyudur.

Erzincan ilinde Yedigöller ve Aygır Gö-‘ lü’nden başka göl yoktur.
Erzincan topraklarının % 21.4’ü ekili-dikili alanlardan, % 10.4’ü orman ve fundalardan, % 59.6’sı çayır ve meralardan meydana gelir, %8.6’sı tarıma elverişli değildir. Ovaları step görünümündedir.

İlin iklimi Doğu Anadolu ile iç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş niteliği gösterir.
Erzincan’ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun % 70’i tarımla geçimini sağlar. Bir tahıl ambarı olan ilde, en çok üretilen tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, baklagiller (fasulye, fiğ), şeker pancarı, patates, zerdali, kayısıdır.

İldeki geniş meralar hayvancılığı geliştirmiştir. Koyun, kılkeçisi, inek, at, eşek ve
arı yetiştirilir.

MTA’nın Erzincan’da belirlediği madenler şunlardır: Merkez, Tercan: Krom, Perlit. Çayırlı, İliç ve Kemaliye: Manganez. İliç: Asbest. Çayırlı, Refahiye: Manyezit.