Ertuğrul Gazi Kimdir?

In Genel, Kim, Kimdir 5 views

Ertuğrul Gazi hayatı, Ertuğrul Gazi kimdir ve nerede doğmuştur, Ertuğrul Gazi hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Os­man Bey’in babasıdır. Hayatı hakkında ke­sin bilgiler yoktur. Ertuğrul Gazi bağlı bu­lunduğu Kayı boyuyla birlikte 11. yüzyılda Ahlat bölgesine geldi.

Ahlat’ın Eyyubilerce işgali üzerine Ertuğrul Gazi ve (Kayıboyu) Mardin bölgesine gelerek, Artukoğullarının hakimiyeti altına girdiler. Hülagu ordu­larının Mardin’i yağmalamaları yüzünden Ertuğrul Gazi, Orta Anadolu’ya göç etti ve Karacadağ’da yerleşti.

Daha sonra Sultan önü (Eskişehir) emiri Cacaoğlu’nun ma­iyetine girerek bu bölgenin Bizans sınırın­da yerleşti. Selçuklu beylerinin emrinde Bizans sınırında çeşitli akınlara katıldı.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ertuğrul Gazi Kimdir?"


Top