Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi hayatı, Ertuğrul Gazi kimdir ve nerede doğmuştur, Ertuğrul Gazi hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Os­man Bey’in babasıdır. Hayatı hakkında ke­sin bilgiler yoktur. Ertuğrul Gazi bağlı bu­lunduğu Kayı boyuyla birlikte 11. yüzyılda Ahlat bölgesine geldi.

Ahlat’ın Eyyubilerce işgali üzerine Ertuğrul Gazi ve (Kayıboyu) Mardin bölgesine gelerek, Artukoğullarının hakimiyeti altına girdiler. Hülagu ordu­larının Mardin’i yağmalamaları yüzünden Ertuğrul Gazi, Orta Anadolu’ya göç etti ve Karacadağ’da yerleşti.

Daha sonra Sultan önü (Eskişehir) emiri Cacaoğlu’nun ma­iyetine girerek bu bölgenin Bizans sınırın­da yerleşti. Selçuklu beylerinin emrinde Bizans sınırında çeşitli akınlara katıldı.