Ersatz Nedir, Hakkında Bilgi

Ersatz anlamı nedir Almanca çeviri, Ersatz fikri neyi anlatır, Ersatz sözlük anlamı hakkında bilgi.

Devrimiz kimya devridir. Canlılara ve cansızlara ait hemen bütün hadiselerin oluşunu bugün kimya ile izah ediyoruz. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Şu parktaki çiçek nasıl oldu da yerden bitti? Şu yeşil yapraklar, renk renk çiçekler nasıl olmuş da meydana gelmişler? Yoldan geçen bu otomobilin lastiği, motoru, benzini nasıl şeylerdir? Şu asfalt cadde nedir? Hastalandığınız zaman doktorunuzun yazdığı reçetedeki ilaçlardan niçin faydalanıyorsunuz? Daha bunun gibi binlerce ve on binlerce meçhulü anlamak istiyorsanız size ancak kimya rehberlik edebilir.

Kimya yalnız cansıza can verememiştir. Onun dışında tabiatın birçok mahsullerini, hatta bazan ondan daha üstün bir kalitede, yapmaya muvaffak olmuştur. Bugün bütün dünyada dillere destan olan Ersatzlar kimyanın harika buluşlarından bir tanesidir.
Ersatz Almancadır. Buna ikame maddesi, yedek veya yapma madde de diyebiliriz. Fakat Ersatz’ın manası o kadar derin ve o kadar hususidir ki buna hiçbir millet kendi dilinde ayrı bir karşılık aramamış ve Ersatz kelimesi beynelmilel bir terim olarak kalmıştır.

Milletler, dünya yaratıldığından beri, ekonomik düzenleri için çok çarpışmışlardır. Dünyamız birçok iklimlere bölünmüş ve her sahası kendine mahsus ürünlerle bezenmiştir. Mesela Avrupa’nın mahdut yerlerinde düşük kaliteli ve az miktarda pamuk yetişir, kauçuk tamamen hususi bir iklimin mahsulüdür. İpek böceğini her tarafta üretmek mümkün değildir, toprağını karış karış işlemek zorunda bulunan milletler bütün halkını giydirecek- kadar yün hayvanı besleyemezler. Tabiat petrolü dünyamızın mahdut yerlerine serpiştirmiştir. Milletler arasındaki ticaret mübadeleleriyle bu maddeler bir memleketten öteki memlekete akar gider.

Fakat düşünmelidir ki bir maddeye inhisar vaziyetinde sahip olanlar, diğerleri üzerine tahakküm edebilirler ve nitekim de etmektedirler. Bu tahakkümü yıkmanın, hiç değilse azaltmanın çaresi yok mudur ? Bunun çaresi, Ersatz’lara başvurmakla bulundu.
İnsanlar, iptidai devirlerde kapalı bir ekonomi, Otarchie sistemi takip ederlerdi. Medeniyet ilerleyip de herkes dünyanın her tarafındaki nimetlerden faydalanmaya başlayınca, iktisadi tahakküm politikaları da belirdi. Fakat insanın tabiatında mevcut ihtiyatkarlık hissi onu, gene Ersatz mevzusuna yaklaştırdı.

Şimdi, petrole sahip olan milletler diledikleri kadar tahakküm etmeye uğraşsınlar; ben kömürden ihtiyacım olan benzini yapabilirim. Bu belki bana, tabii kaynaklardan alınan benzinden biraz pahalıya mal olur, fakat Ersatz benzini yaptığım müddetçe karşımdaki bana tahakküm fikrinden vazgeçer, geçmese bile günün birinde bu baskı çemberini gevşetmeye mecburdur. İşte Ersatz fikri bundan doğdu.
Bu dakikada neleri hatırlayabiliriz? Yiyecekleri mi, giyecekleri mi yoksa teknik bazı maddeleri mi ? Akla gelebilen hemen her şeyi tabiisi kadar güzel, onun kadar dayanıklı yapmak mümkündür.

Ersatz kimyagerleri ottan ve odundan; ipekli, pamuklu, yünlü kumaşlar ve kösele yapmaktadırlar. Düne kadar sütten yalnız tereyağı, yoğurt ve peynir yapıldığını sanırdık. Ersatz kimyagerleri ondan da mükemmel kumaşlar, tecrit maddeleri ve daha birçok çeşit kullanılacak eşya yapmaktadırlar.

Soya fasulyesi denen yağlı nebat tohumlarından, tereyağından tutunuz, otomobil lastik ve karoserisine kadar her şey yapılmaktadır. Birkaç on yıl önce kömürü yalnız sobada ve ocakta yanmaya mahsus bir madde olarak kabul ederken bugünün kimyageri bundan kauçuk, türlü ilaçlar, boyalar, benzin ve başka yakıtlar, asitler, ve saire olmak üzere iki yüze yakın madde çıkarmaktadır.

Kimyasal Değişme Nedir?