Ernest Renan Kimdir?

Ernest Renan Kimdir? Ernest Renan hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları ile ilgili bilgi.

Fransız düşünürüdür. Fransız dilini akıcı bir üslupla en iyi kullananlardandır. Felsefede, dil bilim ve tarih alanında eserler yazmıştır. İdealist bir düşünürdür. Kantçı pozitivizmin (olgunculuk) etkisinde kalmıştır. “19. yüzyılın ikinci yarısında pozitivizm, Fransa’da büyük çapta etkili olacaktır. Emest Renan’ın Entelektüel ve Ahlâkî Reform başlığını taşıyan eserleri (1872), son derece ilgi çekicidir. Bu eserlerinde bu düşünür, toplumu aristokratik bir temel üzerine oturtup örgütleyerek ve bilimin sağladığı araçlar sayesinde halk yığınlarını dize getirerek entelektüel seçkin zümreyi Ernest_Renanesirgemek gerektiği sonucuna varıyor.” Başlıca eserleri:

1- Felsefel Dramlar,

2- Sami Dilleri Üstüne Tarihsel ve Kuramsal Deneme.

3- İbn Rüşd ve İbn Rüşdcülük,

4- Ahlak ve Eleştiri Denemeleri,

5- İslamiyet ve Bilgi

İslamiyet ve Bilgi Renan’ın söylevidir. Bu söylevinde Müslümanlığın biçimsel gelişmeyi engellediğini ileri sürer. Namık Kemal Renan Müdafaanamesi adlı eserinde buna karşılık vermiş ve Müslümanlığı savunmuştur.