Erime Nedir?

Erime noktası nedir, Erime olayı nasıl gerçekleşir, Erime hakkında bilgi.

Ergime diye de bilinen bu olay, ısı et­kisi ile katı cismin sıvı hale gelmesidir.

Erime noktası ise, saf haldeki bir cis­min katı halden sıvı hale geçerken ve er­gime sona erince koruduğu sabit sıcaklık noktasıdır.

Buzun 0°’de eridiği varsayılır. Katı ci­simlerin erimesi için az ya da çok yüksek bir sıcaklık gerekir Cam, balmumu gibi maddeler çeşitli safhalardan geçerek sı­vı hale gelir. Bu sıvılaşma haline konumsuz ergime adı verilir. Tam erimede ci­sim, cam gibi maddelerin geçtiği ara saf­halardan geçmeden doğrudan doğruya sıvı hale geçer. Doğrudan doğruya katı halden sıvı hale geçme billurlu cisimler­de görülür.

Her saf cismin bir ergime ısısı vardır ve değişmeyen sabit bir noktadır. Katı bir cismin, 1 gramının sıcaklık değişmeden sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarı­na ergime ısısı adı verilir. Buz, dökme de­mir, bizmut gibi katıların dışındakiler ka­tı halden sıvı hale geçerlerken hacimleri artar. Ayrıca basınç erime olayı ile ba­ğımlıdır.

Erime olayında:

1- Ergime süresince sıcaklık değişmez.

2- Saf bir cisim aynı basınçta, donma, ergime noktası denilen bir sıcaklıkta erimeye başlar.