Erich Fromm Kimdir, Eserleri

Erich Fromm ögürlükten kaçış, Erich Fromm hayatı ve eserleri, Erich Fromm hakkında bilgi.

Alman asıllı Amerikan ruh bilimcisidir. Amerika’ya göç etmiş Michigan Üniversitesinde okutmanlık yapmıştır. “Yeni Freudculuk” un kurucularındandır. From psikolojideki görüşleriyle Freud’dan ayrılır. “Sevgi ve Şiddetin Kaynağı” adlı kitabında, bu kitabın “Sevmek Sanatı” adlı kita­bın tamamlayıcısı olduğunu söylemiştir.

“Sevme sanatında asıl konu kişinin sev­me yetişiyken, burada kişinin yok etme ye­tisi, narsizmi ve aile içi zina saplantıları­dır. Sevgi sorunu daha yeni, daha geniş bir açıdan, yaşam sevgisi açısından ele alınmıştır.

Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bu­lunmayan bir takım nitelikleri gerektirir. Ya­şamı yok etmekse yalnızca bir tek niteliği, şiddetle başvurmayı gerektirir.”

From’a göre kişiliğin temeli sevgiye da­yanır. Sevginin olmadığı yerde şiddet vardır.

From’un Eserleri:

  • Sevmek Sanatı
  • Sevgi ve Şiddetin Kaynağı
  • Kendi için İnsan (1947)
  • Ruh Çözümü ve Din (1950)
  • Freud’un Özel Görevi (1959)
  • Sağlam Toplum (1955)
  • Zen Budacıhğı ve Ruh Çözümü (1960)
  • Kuruntunun Ötesinde (1962)
  • insanın Yüreği (1964)

10)  Nevrozun Bireysel ve Toplumsal
Kökleri.