Ergime Noktası Nedir?

Bir maddenin Ergime Noktası nedir, Ergime Noktası hakkında bilgi.

Katı bir cismin sıvı hale geçebileceği sı­caklık derecesine, o cismin ergime nok­tası veya ergime sıcaklığı denir. Bazı mad­delerin ergime noktaları normal koşul­larda şöyledir.

Helyum -272°C. Hidrojen -259°C. Azot -210, 1°C, Oksijen-218, 8°C. Civa-39°C Buz 0° Lehim 140°C. Kurşun 234°C Ka­lay 238°C. Alüminyum 658°C. Gümüş 960°C. Bakır 1090°C. Nikel 1454°C De­mir 1540-C. Platin 1765°C, Tungsıen 3000°C.