Ergene Nehri Nerededir?

Ergene Nehri hangi ilimizdedir, Ergene Nehri özellikleri hakkında bilgi.

Trakya havzasının büyük bir bölümü­nün sularını toplayarak Meriç Nehri’ne dö­külen bir akarsuyumuzdur. Yıldız (Istranca) dağlarının güneybatı yamaçlarından doğar. Kaynak noktası denizden 340 m.

yüksekliktedir. Genel olarak doğu-batı doğrultusunda akar, 80 km. akışından son­ra Meriç Irmağı ile birleşir. Gerçekte Er­gene Çayı, Meriç Irmağı’nın bütünüyle

Ergene Irmağı’na sağdan: Süloğlu Deresi, Akardere, Kocadere, Büyükdere, Poyrazlıdere, Sulucakdere, Pınarbaşı Deresi, Anadere ve Kocaalan Deresi gibi sular ka­tılır. Güneyden ergene_nehriise Beşikteşe Suyu ile Hayrabolu Deresini alır.

Kendisine Muratlı ya­kınlarında Çorlu Suyu da katılır. Ergene Çayı çok sayıda kol almasına rağmen, Trakyada akarsuları besleyebilecek yüksek dağ­ların bulunmayışı, yaz aylarındaki sıcak­lık nedeniyle buharlaşmanın fazla oluşu, ırmak sularının geçmiş olduğu yerlerde su­lamaya harcanması ve de vadi tabakala­rının sızdırmaya elverişli olması nedeniy­le yaz aylarında çok küçülür.

Yağışlı mev­simler ile kar erimelerinde yatağından çı­karak taşar ve geniş düzlükleri sular altın­da bırakır. Uzunköprü aşağısındaki ova sık sık sular altında kalır. Karasazlık adı veri­len yerde ise geniş ve devamlı sazlık ve bataklıklar vardır. Ergene, bu sazlıktan çıktıktan sonra Meriç Nehri’ne dökülür.