Ergene Nehri Nerededir?

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası 37 views

Ergene Nehri hangi ilimizdedir, Ergene Nehri özellikleri hakkında bilgi.

Trakya havzasının büyük bir bölümü­nün sularını toplayarak Meriç Nehri’ne dö­külen bir akarsuyumuzdur. Yıldız (Istranca) dağlarının güneybatı yamaçlarından doğar. Kaynak noktası denizden 340 m.

yüksekliktedir. Genel olarak doğu-batı doğrultusunda akar, 80 km. akışından son­ra Meriç Irmağı ile birleşir. Gerçekte Er­gene Çayı, Meriç Irmağı’nın bütünüyle

Ergene Irmağı’na sağdan: Süloğlu Deresi, Akardere, Kocadere, Büyükdere, Poyrazlıdere, Sulucakdere, Pınarbaşı Deresi, Anadere ve Kocaalan Deresi gibi sular ka­tılır. Güneyden ergene_nehriise Beşikteşe Suyu ile Hayrabolu Deresini alır.

Kendisine Muratlı ya­kınlarında Çorlu Suyu da katılır. Ergene Çayı çok sayıda kol almasına rağmen, Trakyada akarsuları besleyebilecek yüksek dağ­ların bulunmayışı, yaz aylarındaki sıcak­lık nedeniyle buharlaşmanın fazla oluşu, ırmak sularının geçmiş olduğu yerlerde su­lamaya harcanması ve de vadi tabakala­rının sızdırmaya elverişli olması nedeniy­le yaz aylarında çok küçülür.

Yağışlı mev­simler ile kar erimelerinde yatağından çı­karak taşar ve geniş düzlükleri sular altın­da bırakır. Uzunköprü aşağısındaki ova sık sık sular altında kalır. Karasazlık adı veri­len yerde ise geniş ve devamlı sazlık ve bataklıklar vardır. Ergene, bu sazlıktan çıktıktan sonra Meriç Nehri’ne dökülür.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ergene Nehri Nerededir?"


Top