Eretna Beyliği Tarihi

Eretna Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu, Eretna Devleti eserleri hakkında bilgi.

19. yüzyılda Orta Anadolu’da kurulmuş bir Türk devletidir. Kısa sürmüş, fakat ta­rihte önemli bir yer almıştır.

Bir ilhanlı ko­mutanı olan Aleattin Eretna Bey, 1327’de ilhanlıların Anadolu genel valiliğinde ve­kaleten bulunuyordu. Orta Anadolu’da ba­ğımsız kalmak isteyen Eretna Bey 1335’e kadar bağlı olduğu ilhanlılar’ın yerine, 1343’e kadar 5 yıl Memlüklular’a bağlı olarak, ilhanlılar’la ilgisini kesti.

Devlet 1343’ten 1380’e kadar bağımsız olarak ya­şadı. 4 hükümdar değiştiren Eretna Devleti’nin başkenti Sivas’tı. Sonra Kayseri ol­du. Devlet bugünkü Erzurum, Erzincan, To­kat, Yozgat, Amasya, Samsun, Ankara, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Gire­sun illerinin toprakları üzerinde ku­rulmuştu.

Eretna Devleti’ne, bu devletin veziri (başbakanı) olan Kadı tarafından son ve­rildi, yerine pek kısa devam edecek olan Kadı Burhanettin Devleti kuruldu.