Eretna Beyliği Tarihi

In Genel, Sosyal Bilimler, Tarih, Türk Tarihi 11 views

Eretna Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu, Eretna Devleti eserleri hakkında bilgi.

19. yüzyılda Orta Anadolu’da kurulmuş bir Türk devletidir. Kısa sürmüş, fakat ta­rihte önemli bir yer almıştır.

Bir ilhanlı ko­mutanı olan Aleattin Eretna Bey, 1327’de ilhanlıların Anadolu genel valiliğinde ve­kaleten bulunuyordu. Orta Anadolu’da ba­ğımsız kalmak isteyen Eretna Bey 1335’e kadar bağlı olduğu ilhanlılar’ın yerine, 1343’e kadar 5 yıl Memlüklular’a bağlı olarak, ilhanlılar’la ilgisini kesti.

Devlet 1343’ten 1380’e kadar bağımsız olarak ya­şadı. 4 hükümdar değiştiren Eretna Devleti’nin başkenti Sivas’tı. Sonra Kayseri ol­du. Devlet bugünkü Erzurum, Erzincan, To­kat, Yozgat, Amasya, Samsun, Ankara, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Gire­sun illerinin toprakları üzerinde ku­rulmuştu.

Eretna Devleti’ne, bu devletin veziri (başbakanı) olan Kadı tarafından son ve­rildi, yerine pek kısa devam edecek olan Kadı Burhanettin Devleti kuruldu.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eretna Beyliği Tarihi"


Top