Ercişli Emrah Kimdir?

Ercişli Emrah hayatı ve eserleri, Ercişli Emrah ile Selvihan hikayesi hakkında bilgi.

17. yüzyıl halk şairlerindendir. Van’ın Erciş kasabasında doğduğu sanılan şair hakkında bilgimiz yoktur. Emrah ile Selvihan adlı halk hikayesinin kahramanıdır.

Emrah, bu hikayeye göre Osmanlı İran sa­vaşları sırasında Van’ı kuşatan Şah Abbas’ın askerleri tarafından esir edilip gö­türülürken, Selvi Han’ın peşi sıra yollara düşüp yıllarca dolaşır, sonunda birbirine kavuşurlar. Bu hikaye Ercişli Emrah’ın tür­külerinden oluşmuştur.

Şairin bir çok şiiri Erzurumlu Emrah’la karıştırılmıştır.