Epilepsi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Epilepsi krizini tetikleyen şeyler nelerdir, Epilepsi nasıl bir hastalıktır, Epilepsi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Epileptik bir atak ya da nöbet sırasında, kişi, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar bilincini yitirebilir. Epilepsi, sonradan hasta için uyarıcı olacak ve hastanın aklını karıştıracak, tekrarlayan nöbetlere yol açan beyne ait yaygın bir bozukluktur.

Epileptik ataklar ya da nöbetler, beynin aktivitesi, beyindeki ileti ağlarının akışının bozulmasına ve beynin vücut üzerindeki normal kontrolünü yitirmesine neden olacak şekilde kısmen bozulduğunda ortaya çıkar. Beyin, her aktivitemizi düzenleyen milyonlarca sinir hücresi ya da nöron içermektedir – düşünmek, hissetmek, görmek ve kasları hareket ettirmek gibi.

İyi düzenlenmiş elektriksel aktivite paternlerinin tümü, beyin fonksiyonlarının tamamını yöneten, nörotransmitterler olarak bilinen kimyasal ulakların aktivitesine bağımlı olarak, yıldırım hızıyla işleyen ağlar şeklinde, bir sinirden diğerine geçer. Bir epileptik atak sırasında, beynin kimyasında meydana gelen bir bozukluk, bazı nöronların olağandan daha hızlı ve tamamamen eşzamanlılıktan uzak bir şekilde ateşlemesine neden olur. Sonuç bir nöbet ya da konvülziyon (katılma) dur.
Epilepsinin farklı tipleri arasından en yaygın olanlar tonik-klonik (hastanın bilincini kaybettiği), kompleks parsiyel ve absans nöbetlerdir. Özellikle tonik-klonik nöbetler çok ürkütücü görünebilir ancak, beyne nadiren zarar verir. Diğer nöbet tipleri için yan sayfadaki tabloya bakınız.

Epilepsi Sara Hastalığı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Beş yaşın altındaki çocuklarda ateş, tonik-klonik ataklara benzeyen ancak epilepsi olmayan febril konvülziyonlar olarak bilinen kısa nöbetlere neden olabilir.

Çocuğun ateşini ortaya çıkar çıkmaz düşürmeye çalışarak febril konvülziyon riskini azaltabilirsiniz. Ilık suyla silmek ya da yıkamak ve parasetamol vermek faydalı olabilir. Ancak, beş yaşın üzerindeki çocuklarda herhangi bir nöbet gözlendiğinde epilepsi olasılığı akla gelmelidir.

Kabaca, 200 erişkinden biri epilepsiden yakınmaktadır ve bunların yüzde 70’i ilk nöbetlerini 20 yaşın altında geçirmektedir. Genç yaşta epilepsiye yakalananlar, sıklıkla, yaşları ilerledikçe nöbetlerinin şiddetinin ve sıklığının azaldığına, hatta bazen tamamen kaybolduğuna tanık olurlar.