Epik Şiir Nedir, Özellikleri

Epik şiir nedir, Epik şiir örnekleri, Epik şiir şairleri, nasıl yazılır, kuralları nelerdir, kısa bilgi.

Bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren savaş, göç vb. gibi tarihsel ve sosyal olayları hikaye eden uzun manzumelerdir. Destanlarda olağanüstü olaylarla tabiatüstü kuvvetler geniş bir yer tutar. İki çeşit destan vardır:

Tabii destanlar: Eski çağlarda ulusların vicdanında derin iz bırakan tarihsel ve sosyal bir olayı bize gerçeğe uygun olarak anlatan destan örnekleridir. (Konusunu Truva Savaşı’ndan alan ve M. Ö. 9’uncu yüzyılda Homeros tarafından yazılan İlyada ve Odiseus Destanları gibi).

Yapay destanlar: Tarihsel bir olaydan ilham alınarak yazılmış gerçek dışı destan örneğidir. (İtalyan şairi Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs Destanı gibi).

FABL (Efsane) Olay kahramanları çokluk hayvan ve bitkilerden söz eder.