Entropi Nedir, Yönetim Hakkında Bilgi

Entropi değişim formülü nedir, Entropi nedir ve hakkında bilgi.

Bir sistemin düzensizlik ya da karmaşıklık derecesi (miktarı), entropi terimi ile ifade edilir. Entropi yeni bir kavramdır. Daha karmaşık (düzensiz) bir sistemin entropisi, daha büyüktür (maksimum düzensizlik hali).

Termodinamiğin üçüncü kanununa göre, mutlak sıfırda, ideal (mükemmel) bir kristalin entropisi, S, sıfırdır. Bu tanımı anlamak kolaydır.

Çünkü, sistem tek durumludur, moleküller hareketsizdir. Kristalde düzen vardır. Karmaşıklık (düzensizlik) yoktur. Sıcaklık yükseldikçe, moleküller hareketlenir ve bunun bir sonucu olarak entropi artar. Entropi değişimi, AS, termodinamik diliyle gelir.