Entalpi Nedir?

Entalpi değişimi nedir, Entalpi hakkında bilgi.

Sabit basınçta oluşan bir çok işlemlerde hem iç enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyon kullanılması yararlı görülmüştür. Sabit basınçta bir sistemin 1. ve 2. halleri arasında yalnızca iş ve ısı alış-verişiyle olan bir dönüşmede sistemin iç enerji değişmesi:
AE = Qp — W = Qp — PA V
bağıntısı ile hesaplanabilir. E, P ve V miktarlarının bir sistemin halini karakterize eden miktarlar oldukları göz önüne alınırsa, H = E + PV fonksiyonunda sistemin bir hal fonksiyonu olduğu meydana çıkar.

Bu fonksiyona entalpi adı verilmiş ve Hollandalı fizikçi Kammerlingh Onnes tarafından bilime sokulmuştur. İç enerjide olduğu gibi bir sistemin mutlak entalpisini tayin etmek olanaksızdır. İç enerji (E), basınç (P) ve hacim (V) hale bağlı miktarlar olduğundan entalpide geçilen yol ne olursa olsun sadece ilk ve, son hale bağlıdır. Entalpinin fizik anlamı şöyledir: Entalpi değişimi AH, dönüşüm sırasında sistemdeki iç enerji değişmesiyle dışla alınıp verilen mekanik işin toplamından oluşur.