Ensar Nedir?

Ensar kime denir, Ensar kelimesi sözlük anlamı, Ensar hakkında bilgi.

Hz. Muhammed (S.A.V.) ve arkadaşları Medine’ye hicret ettiklerinde, onları iyi ka­bul ederek yardım eden Medineli Müslü­manlar.

Ensar kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de iki yer­de bu anlamda kullanılmıştır. (Tevbe 9/100, 117)

Mekke’de 610 yılında bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen Hz. Muham­med (S.A.V.) 622 yılına kadar burada İslamı yaymaya çalıştı. Ancak Müslümanlar bil­hassa son yıllarda müşrikler tarafından iyi­ce sıkıştırılmaya başlamıştı. Hatta son za­manlarda müşrikler kendi aralarında Hz. Muhammed (S.A.V)’i öldürme kararı aldılar, işte böyle bir zamanda.Ensar diye adlan­dırılan Medineli Müslümanlar, Hz. Peygam­ber ve arkadaşlarına kucaklarını açtılar. Ni­hayet 622’de hicret dediğimiz Mekke’den Medine’ye göç gerçekleşmiş oldu. Ensar, Mekke’den gelen Müslümanları (muhacir­ler) çok iyi bir şekilde karşılayarak bağırla­rına bastı, evlerine misafir ettiler ve malla­rının bir kısmını onlara verdiler. Böylece kendilerine verilen Ensar (yardım edenler) ismine lâyık oldular.

Ensar, Evs ve Hazrec kabilelerine men­sup idiler. Bu iki kabile hicretten önce ken­di aralarında zaman zaman savaşırlardı, Hicretten sonra aralarındaki kavga, yerini kardeşliğe bıraktı. Bu tarihten sonra bu ki­şiler, kabileleri ile değil, ensar ismi ile anılmaya başladılar.