Ensar Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 3 views

Ensar kime denir, Ensar kelimesi sözlük anlamı, Ensar hakkında bilgi.

Hz. Muhammed (S.A.V.) ve arkadaşları Medine’ye hicret ettiklerinde, onları iyi ka­bul ederek yardım eden Medineli Müslü­manlar.

Ensar kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de iki yer­de bu anlamda kullanılmıştır. (Tevbe 9/100, 117)

Mekke’de 610 yılında bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen Hz. Muham­med (S.A.V.) 622 yılına kadar burada İslamı yaymaya çalıştı. Ancak Müslümanlar bil­hassa son yıllarda müşrikler tarafından iyi­ce sıkıştırılmaya başlamıştı. Hatta son za­manlarda müşrikler kendi aralarında Hz. Muhammed (S.A.V)’i öldürme kararı aldılar, işte böyle bir zamanda.Ensar diye adlan­dırılan Medineli Müslümanlar, Hz. Peygam­ber ve arkadaşlarına kucaklarını açtılar. Ni­hayet 622’de hicret dediğimiz Mekke’den Medine’ye göç gerçekleşmiş oldu. Ensar, Mekke’den gelen Müslümanları (muhacir­ler) çok iyi bir şekilde karşılayarak bağırla­rına bastı, evlerine misafir ettiler ve malla­rının bir kısmını onlara verdiler. Böylece kendilerine verilen Ensar (yardım edenler) ismine lâyık oldular.

Ensar, Evs ve Hazrec kabilelerine men­sup idiler. Bu iki kabile hicretten önce ken­di aralarında zaman zaman savaşırlardı, Hicretten sonra aralarındaki kavga, yerini kardeşliğe bıraktı. Bu tarihten sonra bu ki­şiler, kabileleri ile değil, ensar ismi ile anılmaya başladılar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ensar Nedir?"


Top