Enis Behiç Koryürek Kimdir?

Enis Behiç Koryürek hayatı ve eserleri, Enis Behiç Koryürek şiirleri, Enis Behiç Koryürek hakkında bilgi.

Yüksek öğrenimini Mülkiye’de yaptı. Ha­riciye, adalet, iktisat, çalışma bakanlıkla­rımda çeşitli görevler aidi. İlk şiirlerinde Servet-i Fünûncuların etkisi görülür.

1915’ten sonra Millî Edebiyat akımının et­kisinde kalarak hece ölçüsüyle milli duy­guları, heyecanları dile getiren şiirler yaz­dı 1946’dan sonra mistik bir duyguyla tasavvuf şiirleri yazdı.

enis_behic_koryurekserleri: Miras (1927), Vâridat-ı Süley­man (1949), 1927-1947 yıllar, arasındayaz­dığı şiirlerini Dr. Fethi Tevetoğlu, “Miras ve Güneşin ölümü” adıyla yayımladı. (1951).

SÜVARİLER ŞİİRİ

Biz kasırga oğulları, biz kanatlı sü­variler,

Sınırlarda akın eden tamam yedi bin nefer!

Ordumuzun dolu dizgin hücumlarmdan

Dalgalanır bir kahraman uğultu.

Şimşek gibi kılıç çalan,

Yorulmayan bu ordu Hep muzaffer Cenk eder.

Bu asker, Er oğlu er; Şehlevendler fırkası! Bulutlardan bizi sorar

Varılmayan ufukların arkası.

Uzak değil varılmayan şu ufuklar!

Bizim için yeryüzünde yoktur asla uzak yer;

Bizim için bütün yollar şereflere doğru gider…

Enis Behiç KORYÜREK