Enflasyon Nedir?

Enflasyon çeşitleri nelerdir, Enflasyon oranı hakkında bilgi.

Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal hacmine oranla artmasıdır. Enflasyon so­nucunda para, mal karşısında değer kay­beder. Yüz Türk Lirası’na aldığımız bir malı yüz on Türk Lirası’na alıyorsak, % 10’luk bir fiyat artışı olmuş demektir. Mal para karşısında % 10 değer kazanmıştır. Enflasyonun çeşitli nedenleri vardır. Dev­let bütçesinin açık vermesi, devletin ya­tırımlardan doğan harcamaları karşılama­yarak piyasaya para sürmesi enflasyonun nedenlerindendir.

Enflasyon sonucunda ulusal para ya­bancı paralar karşısında değer yitirir.

1979 yılında bir dolar 47.10 Türk Lirası iken, bugün bir dolar 950 Türk Lirası’na ulaşmıştır.

Enflasyon sonucunda ekonomik, sos­yal, siyasal denge bozulur, Yatırımlar ya­pılmadığı için işsizlik artar. Malların kali­tesinde düşüş olur. Enflasyon dönemle­rinde borç para alanlar düşük değerli pa­ra ödeyeceklerinden karlı, borç verenler ise zararlı çıkar.

Enflasyondan en çok ücretli, çalışan kesim zarar görür. Ücretlerdeki artış enflasyonun altında kaldığından geçim sıkıntısı çekerler.