Enflasyon Nedir?

In Genel, Sosyoloji 7 views

Enflasyon çeşitleri nelerdir, Enflasyon oranı hakkında bilgi.

Dolaşımdaki paranın dolaşımdaki mal hacmine oranla artmasıdır. Enflasyon so­nucunda para, mal karşısında değer kay­beder. Yüz Türk Lirası’na aldığımız bir malı yüz on Türk Lirası’na alıyorsak, % 10’luk bir fiyat artışı olmuş demektir. Mal para karşısında % 10 değer kazanmıştır. Enflasyonun çeşitli nedenleri vardır. Dev­let bütçesinin açık vermesi, devletin ya­tırımlardan doğan harcamaları karşılama­yarak piyasaya para sürmesi enflasyonun nedenlerindendir.

Enflasyon sonucunda ulusal para ya­bancı paralar karşısında değer yitirir.

1979 yılında bir dolar 47.10 Türk Lirası iken, bugün bir dolar 950 Türk Lirası’na ulaşmıştır.

Enflasyon sonucunda ekonomik, sos­yal, siyasal denge bozulur, Yatırımlar ya­pılmadığı için işsizlik artar. Malların kali­tesinde düşüş olur. Enflasyon dönemle­rinde borç para alanlar düşük değerli pa­ra ödeyeceklerinden karlı, borç verenler ise zararlı çıkar.

Enflasyondan en çok ücretli, çalışan kesim zarar görür. Ücretlerdeki artış enflasyonun altında kaldığından geçim sıkıntısı çekerler.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Enflasyon Nedir?"


Top