Enerjinin Korunumu Nedir?

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel 10 views

Enerjinin Korunumu ile ilgili deneyler, Enerjinin Korunumu kanunu hakkında bilgi.

Bu prensip, fiziğin temel prensiplerin­den biridir. Bütün enerjilerden uzakta bir sistemin toplam enerji miktarı, bu siste­min içindeki enerji dönüşümü ne olursa olsun sabittir. Enerjinin prensibinde “enerjinin yaratılamayacağı, kaybolma­yacağı ve dolayısı ile evrendeki toplam enerji miktarının sabit olduğu” belirtilir.

Enerji dönüşümleri çok çeşitli şekiller­de ortaya çıkar. Kimyasal enerji pillerde mekanik enerjiye, elektrik enerjisi aküler­de kimyasal enerjiye, ısı enerjisi buhar makinelerinde mekanik enerjiye dönüşür.

Bir cisim, başka cisimlerle ısı alışveri­şi vaDmamıssa, kaybettiği enerji miktarı kadar başka bir çeşitten enerji kazanır. Mesela, cisim serbest düşme hareketi ya­parken ne kadar potansiyel enerji, kaybe­derse, aynı miktarda kinetik enerji kaza­nır. Mekanik enerji korunumunda, harca­nan potansiyel enerji daima kazanılan ki­netik enerjiye eşittir. Korunum, cismin dış ortamdan bir enerji alışverişi yapmadık­ça devam eder.

Bazen de, birkaç cisim aralarında ener­ji alışverişi yaparlar. Bu olay sonunda da kaybedilen enerji miktarı kadar enerji ka­zanılır. Ve enerjinin korunumu gerçekleş­miş olur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Enerjinin Korunumu Nedir?"


Top