Endülüs Emevi Devleti Tarihi

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 9 views

Endülüs Emevi Devleti ne zaman ve kim tarafından kuruldu, Endülüs Emevi Devleti yıkılışı hakkında bilgi.

İspanya’nın Müslüman Araplar idare­sinde yaşadığı 711-1492 yılları arasında orada kurulan devletlerin en ünlüsüdür. 756’dan 1031’e kadar 264 yıl sürmüştür. En geniş zamanında ispanya’yı, Porte­kiz’i, Fas’ı ve Batı Cezayir’i kaplıyordu. 974’te Fas’ı ele geçirip Afrika’ya atlamışsa da, bu geçici olmuş, devlet esas ba­kımından İberya’da gelişmiştir. Başkenti Kurtuba (Cordoba) şehriydi.

Devletin kurucusu I. Abdurrahman’dır. Abdurrahman, 755 Eylül’ünde İspan­ya’ya geldi. 25 yaşındayken 756’da ken­dini hükümdar ilan etti. Böylece Abbasiler’in İberya genel valisini kovarak bir Emevi devleti kurdu. Abbasiler’in düşma­nı olan bu devletin hükümdarları, 929’dan başlayarak “Halife” sanını da takındılar.

imparator Şarlman’ın Pireneler’i geçe­rek yaptığı sefer, sonuçsuz kalmakla be­raber Endülüs İmparatorluğu, 801’de Bar­selona’yı kaybetti. 3. Abdurrahmanın 49 yıllık saltanatında en parlak çağını yaşa­yan devlete, sonraları vezirler ve komu­tanlar hakim oldular. Sonunda imparator­luk birçok küçük krallığa ayrıldı.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Endülüs Emevi Devleti Tarihi"


Top