Endotermik Reaksiyonlar Nedir?

Endotermik Reaksiyonlarda kararlılık, Endotermik Reaksiyon örnekleri.

Kimyasal reaksiyonlarda bağlar kı­rılır ve atomlar yeniden tertiplenerek yeni bağlar meydana getirirler. Bağ­ların kırılması için gerekli enerji, ye­ni bağların meydana gelmesi nede­niyle açığa çıkan enerjiden çok ise reaksiyonun gerçekleşebilmesi için sisteme dışarıdan bir enerji (çoğun­lukla ısı enerjisi) verilmesi gerekir. Böyle reaksiyonlara endotermik re­aksiyonlar adı verilir.

Endotermik re­aksiyonlarda sisteme verilen enerji reaktanlar arasında gösterilir.

A + B + lsı*C + D

Ekzotermik reaksiyondur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir