Endoplazmik Retikulum Nedir?

Endoplazmik Retikulum görevleri ve yapısı nedir, Endoplazmik Retikulum özellikleri nelerdir.

Hücre zarından başlayarak çekirdek zarına kadar sitoplazmanın bazı bölge­lerini kanallar şeklinde saran zar siste­mi. Bu zar sisteminin hücre içinde mad­deleri bir yerden diğer tarafa taşıdığı sa­nılmaktadır.

Endoplazmik retikulum zar­ları da hücrenin diğer bölümündeki zar­ların yapısındadır. Endoplazmik retiku­lum daha az gelişmiş olsa da bitki hüc­relerinde de bulunur. Bakterilerde belir­gin değildir.

Endoplazmik retikulum bazı bölgele­rindeki kanallarında ribozomları bulundu­rur. Buralarda protein sentezi yapılır.