Endojen Nedir?

Endojen Jeoloji nedir, Endojen olayı hakkında bilgi.

Yerin alt kısmında bulunan kızgın mad­delerin (magma) yer kabuğunu kırıklar bo­yunca katederek yüzeye veya yüzeye ya­kın kısımlara kadar yükselip orada soğu­maları neticesinde meydana gelen kütle­lere endojen denir. Genel bir terim olarak bütün volkanik kütleleri içine alır.