Enbiya Suresi Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

Enbiya Suresi meali, Enbiya Suresi açıklaması, Enbiya Suresi hakkında bilgi.

Enbiya, peygamber anlamına gelen “Nebi” kelimesinin çokluğudur. Peygam­berler demektir. Sure peygamberlerden söz ettiği için bu adı almıştır, İbrahim sure­sinden sonra, el-Müminûn suresinden ön­ce Mekke’de nazil olmuştur. 112 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 21. süresidir.

Bu surede, hesap verme zamanı yaklaşmasına rağmen, insanların hala gaflet için­de günlerini geçirdikleri. Hz. Peygamber ve Kuran hakkında bazı iftiralarda bulunduk­ları, zalim olan nice kavimlerin,, zulümleri yüzünden helak edildikleri, kainatın yaradı­lışı ve bu yaradılıştaki Allah’ın gücü ve kud­reti, Hz. Peygamber’e verilen teselli, bütün peygamberlerin de kavmi tarafından alaya alındığı, ahirette adalet terazisinin kurula­rak herkesin hak ettiği cezaya uğrayacağı, Hz. İbrahim, Hz. ishak, Hz. Lut. Hz. Süley­man, Hz. Davud, Hz. Eyyub, Hz. Yunus ve Hz. Zekeriya ve mücadeleleri ele alınmak­ta ve bu konularda bilgi verilmektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Enbiya Suresi Nedir?"


Top