Emzirme Dönemine İlaç Kullanımı

Emzirme döneminde ilaç kullanmak tehlikeli midir, Emzirme döneminde ilaç kullanmanın bebeğe zararı nelerdir, Hangi cins ilaçlar alınmamalıdır.

Anne tarafından alınan bütün ilaçların, çok düşük konsantrasyonda dahi olsa anne sütüne geçebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Hepatik detoksikan ve yeni doğmuş çocuğun renal (böbrekle ilgili) dışarı atma fonksiyonunun labilitesine (gizliliği) bağlı olarak, anne sütünün devamlı alınması yeni doğmuş çocukta bir ilaç birikimine neden olabilir. Bu birikim, zararlı sonuçlar doğurur.

Emzirme döneminde hangi tür ilaçlar içilmemelidir?

ilacAnne tarafından alınan antitiroid ilaçlar, yeni doğmuş çocukta hipotiroidizme yol açabilir. Penisilin gibi antibiyotikler, çocuğun kemik iliğini değişikliğe uğratabilecek kloramfenikol, hipokalsemiye yol aç tığından şüphe edilen tetrasiklinler çocuğun gelecekteki hayatında yüksek duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir.

Anne sütünde sülfamidlerin varlığı, hemolitik anemilerin nedeni olabilir ve herhangi bir antimikrobik maddenin varlığı çocuğun bağırsak bakterik içeriğini değişikliğe uğratabilir.

Kortikosteroidler büyümeyi inhibe edebilir, antikoagülanlar ağır da olabilen kanamalara yol açabilirler. Buna karşılık annenin kronik alkolikliği Hali dışında alkol ve ağızdan alman doğum kontrol haplarının çocukta patolojik problemler doğurmadığı sanılmaktadır.