Emülsiyon Nedir?

Emülsiyon örnekleri, Emülsiyon olayı hakkında bilgi.

Birbirinde çözünmeyen (erimeyen) iki sı­vıdan birisinin öteki sıvı içinde küçük parçacıklar halinde dağılmasıdır.

Yağ-su karışımı emülsiyondur. Bunlar heterojen karışımlarıdır. Bir maddenin he­terojen karışım yapabilmesi için suda eri­memesi gerekir.