Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm ressamları ve eserleri, Empresyonizm sanat akımı hakkında bilgi.

Dış dünyadaki izlenimlerin bıraktığı et­kileri olduğu gibi anlatmak amacını güden sanat akımıdır. 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da önce resim alanında doğmuş, Avrupa’ya yayılmış, müzik ve edebiyatta da etkili olmuştur.

Bu akım. tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla değil, onun bıraktığı iz­lenimler ölçüsünde anlatır. Fransız resı-minde Degas, Pisarro, Manet, Cezanne, Renoir, edebiyatta ise Baudelaire, Verla­ine, Goncourt Karteşler ilk emperyonistler arasındadır.

izlenimler her sanatçıda değişik biçim­de olacağı için, eser de sanatçının kişili­ğini ortaya koyacaktır. Empresyonistler çevremizdeki dünyaya karşı ilgisizdir. An­latmak istedikleri kendi iç dünyalarıdır.

Türk edebiyatında Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas bu akımın etkisi görülen şiirler yazmışlardır.