Empirizm Nedir?

Empirizm temsilcileri kimlerdir, Empirizm neyi inceler.

Bilginin ancak deneyle elde edile­ceğini öne süren görüşün genel adı. Ra­tionalizme (akılcılığa) tepki olarak doğ­muştur.

Empirizme göre, bilgilerimiz doğuştan olamaz sonradan duyumlarla kazanıl­mıştır. Bilgi edinmede duyu ön planda­dır. Bu görüşlerine dayanarak model bilim olarak fizik bilimini seçmişlerdir.

J.Locke, Berkeley, D.Hume, H.Spencer, Condillac bu görüşü savunan filo­zoflardır.