Empirik Bilgi Nedir?

Empirik Bilgi deneycilik ne anlama gelir, Empirik Bilgi hakkında bilgi.

Günlük.hayatımızda edindiğimiz bil­gilerdir. Bu bilgiler duyulara dayalı ol­duğundan doğruluğu sezgilerimize da­yanır.

Kişinin yaşamındaki deneyimleri önemli rol oynar. Bu yönüyle diğer bil­gi türlerinden ayrılır.