Emme Basma Tulumba Nedir?

Emme Basma Tulumba çeşitleri nelerdir, Emme Basma Tulumba kaç metreden su çeker hakkında bilgi.

Suyu daha yükseğe çıkarmak için ya­rarlanılır. Emme tulumbaya benzer, fakat onlardan daha yararlı, emme ile basma tulumbanın birleşik bir şeklidir.

Tulumbanın gövdesi emme tulumba gi­bi su dışındadır. Bu tulumba, şekil ola­rak daha çok basma tulumbayı andırır. Tulumbanın pistonu subabsız ve deliksiz­dir. Gövdenin alt tarafında ise iki subab bulunur. Bu subablardan basma tarafın­daki gövdenin dışına, emme tarafındaki içine doğru açılır. Basma ve emme bo­ruları ise birlikte bulunur.

Emme-basma tulumbanın çalışma ilke­si, piston yukarıya doğru çıkınca gövde­de bulunan subabın birincisi hava basın­cının etkisi ile kapanır, 2. subab ise açı­lır ve açılan bu subabtan su silindirin içi­ne girer. Buradan da bir boru vasıtası ile dışarı aktarılır.

Emme-basma tulumbalardan yangın söndürmede kullanılır. Kullanılan bu tip­ler iki emme-basma tulumbadan oluşur.