Emici Tüyler Hakkında Bilgi

Emici tüyler suyu nasıl alır, Emici tüylerin özellikleri nelerdir, Emici tüyler hakkında bilgi.

Kökün koruyucu dokusu olan epider­min oluşturduğu ince ve uzun tüylerdir. Bunlar incelikleri sayesinde toprağın de­rinliklerine doğru uzarlar. Buradan bitki­ye gerekli olan suyu ve suda erimiş tuz­ları içeriye alırlar. Buradan bitkinin su iletimi ile görevli odun borularına verilir.

Ana kök uzadıkça eski bölümlerdeki emi­ci tüyler parçalanıp yokolurlar. Yeni uza­yan bölgedeki kökün üstünde ise yeni emici tüyler oluşur.