Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Emeviler kimdir, Emeviler kuruluşu ve yıkılışı, Emeviler devleti hakkında bilgi.

661’den 750’ye kadar 89 yıl süren İslam hanedanıdır. Emeviler, ilk dört halifenin sonuncusu olan Hz. Ali ile daha onun halifeliğinde mücadele ettiler, sonunda Hz. Ali’nin öldürülmesi üzerine İslam İmparatorluğunun başına geçtiler.

Hanedanın kurucusu 1. Muaviye, Kureyşlerin asil bir koluna mensuptu. “Emevİ” adı dedesinden gelir.

Emeviler, İslam İmparatorluğunun merkezini Medine ve Küfe’den Şam’a götürdüler. Şam’dan 89 yıl süreyle dünyanın en büyük devletini idare ettiler. 711’de İspanya ve Portekiz’in fethi dahil olmak üzere çok büyük başarılar kazandılar. Kuvvetli bir Arap siyaseti gütmeleri, Arap olmayanları büyük memnuniyetsizliğe sürükledi. Sonunda İran’da çıkan isyanlar bu hanedanı devirdi.

Emeviler’in hüküm sürdükleri imparatorluk, tarihin eşini görmediği en mükem­mel siyasi teşekküllerden biriydi. Himalayalar’dan, Orta Fransa’ya kadar yayılan geniş bir imparatorluktu.

Emevi ailesinin hemen bütün fertlerini Abbasiler, kılıçtan geçirmişler, pek azı kurtulabilmiştir. Kurtulanlardan 10. halife Hişam’ın büyük oğlu Muaviye’nin oğlu genç prens Abdurrahman ünlü ispanya (Endü­lüs) Emevileri devletini kurmuştur.