Emek Teorisi Nedir?

Emek teorisi Adam simith, Emek teorisi görüşü hakkında bilgi.

Bu teoriye göre, bir malın değerini, o mal için harcanan emek belirler. Tabiat­ta bulunan ham maddeyi insan emek har­cayarak mamul madde (kullanılmaya ha­zır) haline getirir.

Her mala harcanacak emek fazladır. Bu yüzden de malların de­ğerleri farklı olacaktır. Bu görüş liberalist ekonomi anlayışındaki arz talep yasası­na karşıt bir görüştür.