Elyasa Kimdir?

Elyasa nerede ve ne zaman yaşamıştır, Elyasa kime gönderilmiştir, Elyasa hakkında bilgi.

Elyesa, İsrailoğullarına gönderilen pey­gamberlerden biridir. Fakat hayatı hakkın­da Kuran-ı Kerim’de, kendisine iman etme­nin farz olduğu peygamberler arasında zikredilmesinin dışında bir bilgi verilmemiştir, iki ayette kendisinden bahsedilmektedir. Bu ayetler, Enbiya suresinin 85. ve 86. ayetleriyle Sad suresinin 48. ayetidir. Bu ayetlerde Elyesaya peygamberlik verildiği açık­lanmaktadır.

Kaynaklarda Elyesanın, ilyas (A.S) amcasının oğlu olduğu ve onun ölümünden sonra peygamber olduğu zikredilmektedir. Bu sebeple, o bir nebidir. Zira kendisine bir kitap verilmemiş, kendisinden önceki pey­gamberin getirdiği hükümleri halkına anlat­mıştır.

Tarihçiler ise, Elyesanın Şam veya Panyas şehri halkına peygamber olarak gönderildiğini kaydederler. Bu şehirler halen mevcuttur. Ancak bu konuda Kuran’da her hangi bir bilgi mevcut değildir.