Elma Meyvesi Nedir?

Elma nerelerde yetişir, Elma özellikleri nelerdir ve Elmanın faydaları nelerdir.

Çekirdekli bir meyvedir. Ana bitkileri, gülgilierin bir Avrupa-Asya-Kuzey Amerika alt sınıfını oluşturan ağaç ve çalılardır. Çok sayıda olan çeşidinden, küçük mey­veli, güzel pembe ya da kırmızı çiçekli olanları süs bitkisi olarak, diğerleri asilleştirme işlemi için ait madde olarak kul­lanılır.

Avrupa’nın karışık yapraklı ağaç ormanlarında dikenli, küçük ve ekşi tatlı yabani meyve olarak yetişir. Asil elma, ılımlı Avrupa, Asya, Amerika ve Avustral­ya ikliminde yetişen önemli bir meyve ağacıdır. Çiçeği pembe, bazen de beyaz renklidir. Meyvesinin sert ya da ekşimsi-tatlı eti vardır. Yumurtalığının yalnızca çekirdek kısmı beş parşömen tipli mey­ve gözünden oluşur. Meyvenin asıl eti, çiçek tablasında oluşan yalancı meyve­dir. Elma türlerini şu şekilde ayırabiliriz:

Calvillen, Pigeons, Ramboure, tek renk­li Renette, Rabaun, kırmızı Cox-Oranj-Renette, sarı Renette, Golden, Stayma-ret, ekşi elma, yeşil elma. Amerikan el­ması, kiraz elması, düsen elması. Türki­ye’de Amasya, Gümüşhane, Niğde elma­ları ünlüdür. Elma protein, vitamin ve şe­ker açısından çok zengin bir meyvedir. Çiğ meyve olarak yendiği gibi, elmasu-yu, tatlısı, jölesi, şarabı, turtası da yapı­labilir.

Elma, halk inancına göre, aşkın, be­reketin, güçlülüğün ve güzeiliğin sembo­lüdür. Hıristiyan sanatında ise, Havvanın elinde resmedilen elma günahın sembolü olarak kullanılır. 11. yy’dan bu . yana da, Meryem resimlerinde yaradılış­tan günaha düşkünlüğün sembolü ol­muştur