Eleştiri Nedir?

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 23 views

Eleştiri örnekleri, Eleştiri nasıl yapılır ve Eleştiri hakkında bilgi.

Sanat ve edebiyat eserlerini tanıtmak, açıklamak, sınıflamak, değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü.

Bir şeyi iyi ve kötü yanlarıyla değerlen­dirme anlamında kullanıldığı halde, bir şe­yin sadece kötü yanını gösterme anlamın­da da kullanılmaktadır.

Metod ve amaçlara göre eleştiri türleri:

  • Emperyonist (izlenimci) eleştirme: İz­lenime göre-
  • Rölativist eleştirme: Eserdeki psiko­lojiyi ön plana alma.
  • Objektif (Nesnel) eleştirme: Tarafsız eleştiri.

4- Açıklamalı eleştirme: Tarih bilginle­
rinin eski eserleri üzerinde yardım ve açık­lamalarına dayalı eleştiri.

  • Biyografik eleştirme: Yazarla eser arasındaki ilgiyi ön planda tutan eleştiri.
  • Karşılaştırmalı eleştirme: Eserin kül­tür çevresi, çağı, benzerleri yönünden eleştirilmesi.
  • Pedagojik eleştirme: Eserin ahlak, tö­re, eğitim değerini önde tutan eleştiri.

Bizde ilk eleştiri örnekleri, Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanlının Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir, “Tahrib-i Harabat”. Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa makaleleriyle başlar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eleştiri Nedir?"


Top