Eleştiri Nedir?

Eleştiri örnekleri, Eleştiri nasıl yapılır ve Eleştiri hakkında bilgi.

Sanat ve edebiyat eserlerini tanıtmak, açıklamak, sınıflamak, değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü.

Bir şeyi iyi ve kötü yanlarıyla değerlen­dirme anlamında kullanıldığı halde, bir şe­yin sadece kötü yanını gösterme anlamın­da da kullanılmaktadır.

Metod ve amaçlara göre eleştiri türleri:

  • Emperyonist (izlenimci) eleştirme: İz­lenime göre-
  • Rölativist eleştirme: Eserdeki psiko­lojiyi ön plana alma.
  • Objektif (Nesnel) eleştirme: Tarafsız eleştiri.

4- Açıklamalı eleştirme: Tarih bilginle­
rinin eski eserleri üzerinde yardım ve açık­lamalarına dayalı eleştiri.

  • Biyografik eleştirme: Yazarla eser arasındaki ilgiyi ön planda tutan eleştiri.
  • Karşılaştırmalı eleştirme: Eserin kül­tür çevresi, çağı, benzerleri yönünden eleştirilmesi.
  • Pedagojik eleştirme: Eserin ahlak, tö­re, eğitim değerini önde tutan eleştiri.

Bizde ilk eleştiri örnekleri, Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanlının Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir, “Tahrib-i Harabat”. Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa makaleleriyle başlar.