Element Nedir?

Elementler özellikleri nelerdir, Element sembolleri hakkında bilgi.

Farklı özellik gösteren daha basit maddelere ayrılamayan maddelere element veya basit madde denir. Ta­biatta 89 tane element vardır. Laboratuvarlarda şimdiye kadar 16 element sentetik olarak elde edilmiştir.

Böylece elementlerin sayısı günü­müzde 105’e ulaşmıştır. Bu sayıya bi­lim ve teknikteki yeni gelişmelerle ila­veler olabilir. Elementler katı, sıvı ve gaz halinde olabilir. Tabiatta bulunan 89 elementten on beşi oda sıcaklığında gaz, ikisi sıvı (brom, civa) geri ka­lan 72 tanesi ise katıdır.

Elementler metaller ve ametaller diye ikiye ayrılırlar. Elementlerin 16 tanesi ametal, 7 tanesi soy gaz geri kalanları metal ve yarı metallerdir.