Elektrometre Nedir?

Elektrometre nasıl yapılır, Elektrometre neyi ölçer ve Elektrometre hakkında bilgi.

Elektrikte kullanılan çeşitli ölçü alet­lerine bu ad verilir. Elektrostatik voltmutre de bu adla bilinir. Elektrometrelerin kul­lanılmasını öngören ölçü metodlarının bü­tünü de elektrometredir. Gerilimler, yük­le zayıf akımlar elektrometre ile ölçülür.

Elektrometrelerin yapılışları ve kullanış­ları değişik kurallara dayanır. Bazen bu aletin esasını: elektrostatik itme ve çek­me, elektrokılcallık meydana getirir.

Bulucusunun adı ile de anılan çeşitli elektrometreler vardır. Bunlar; Lord Kelvin’in Mutlak Elektrometresi, Bichot-Blondlot Mutlak Elektrometresi, Lord Kelvirv’in Kadranlı Elektrometresi, Hankef’in Telli veya YaDrakh Elektrometresi ve Elektrokılcal Elektrometre, Lambalı Elektrometredir.

Lord Kelvin’in Mutlak Elektrometresi : Farkları ölçerek 2 potansiyelin karşısında yatay olarak duran iki dairesel levha­ya uygulanır. Ölçüm yapılacak çevrenin elektrik alanı düzgün olmadığından, çev­re etkisinin önlenebilmesi için iki levha­dan biri daha küçüktür. Bir levhayı çev­releyen ve potansiyeli bir levhaya eşit olan halka koruyucusu halkadır.