Elektroliz Nedir?

Elektroliz tepkimesi nedir, Elektroliz deneyi hakkında bilgi.

Elektrik yardımı ile bileşik bir cismi elemanlarına ayırma işi ve bu sırada görülen olaylara elektroliz olayları denir.

Davy, 1806 yılında çok sayılı bir pil kullanarak bir çok maddeyi analiz etti. Daha sonra 1832 Faraday, elektroliz olayının kanunlarını buldu. Elektrik akımının bir elektrolit içinden geçişi İsveçli kimyacı Arrhenius tarafından açıklanmış, varsayım elektroliz olayını açıklayan en iyi varsayım kabul edilmiştir.

Bu varsayımda, bir elektrolit sıvı halde iken moleküllerin bir bölümü iyon olarak parçalanır. Bu iyon parçalarının pozitif yüklü olanları katyon, negatif yüklü olanları ise anyondur. Bun­ların yükleri eşit ve ters işaretlidir. Bu iyonlar, katot ve anot tarafından çekile­rek elektrolit içinde akımın doğmasını sağlar.

Asitler, bazlar gibi elektrik akımı geç­tiğinde ayrışabilen maddelere elektrolit; elektroliz olayının meydana geldiği kaba voltametre veya elektroliz kabı denir. Bir voltametreye elektrik akımı getiren elekt­roda katot, çıkarana ise anot adı verilir.

Elektrolizde elektrotlar arasına bir ge­rilim uygulanırsa oluşan elektrik alanda iyonlar harekete geçer. Pozitif iyonlar ka­toda, negatif iyonlar anota ulaşır. Böyle­ce her iki yönde de yük taşınması mey­dana gelir. Voltametreden anottan kato­da, yani elektrik alanı yönünde bir akım geçer. Elektrolit NaCl çözeltisi ise, kato­da ulaşan sodyum iyonu elektrok yüklü katottan elektron olarak nötürleşir, sodyum atomu olur. Su ile birleşerek sodyum hid­roksiti meydana getirir. Anottaki klor iyino artık elektrodu anota verir, nötr anot­tan Cl2 gazı çıkarır.

Elektrolizin sanayideki uygulama ala­nına elektrokimya adı verilir. Değişik ele­manlardan bir takım element getirilme­si, bazı madenlerin arı hale getirilmesi, deniz suyunun elektrolizi ile sodyum hid­roksit elde edilmesi, Salvanoplasti, nikelaj v.b. gibi hepsi bu dalın uygulama alanı­nı teşkil eder.