Elektrod Nedir?

Elektrodlarda kullanılan örtü tpileri, Elektrodlar hakkında bilgi.

Bir atomun elektronlarında değişmelerin oluşturulduğu yerlere elektrot denir. Elektrodlar genellikle elektronca zenginleştirilmiş (- yüklenmiş) veya elektronları azaltılmış (+ yüklenmiş) noktalar olarak meydana getirilirler. (-) negatif yüklenmiş elektroda katot, (+) pozitif yüklenmiş elektroda ise anot denir.

Elektroliz olaylarında kullanılan elektrotlarda meydana gelen olayları temel olarak şöyle açıklayabiliriz. Elektrolitteki katyonlar (+ yüklü iyonlar) katoda giderek elektron alırlarken, anyonlarda (-yüklü iyonlar) anoda giderek elektron verirler. Elektrodların bazıları olaylar sırasında (elektronların alışverişi) etkilenerek