Elektrik Enerjisi İlk Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı

Elektriği kim icat etti, Elektrik Enerjisi İlk Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı 

Elektrik üretimi, ya su gücü sayesinde büyük türbin veya devir motorlarının döndürüldüğü jeneratör (hidroelektrik santralları) aracılığı ile veya su yerine petrol, gaz, kömür yolu ile ısı sağlayan başka tür bir jeneratör santralı olan termoelektrik santralları ile gerçekleşir. Termoelektrik santralları, su kaynaklarının azalması sonucu ön plana çıkmış bulunuyor.

Bir jeneratör santralında, iki ana parça bulunur. Bunlardan biri türbin, diğeri ise jeneratördür. Akan su veya petrolün yanması ile elde edilen buhar, türbini harekete geçirir. Türbinin çalışması da jeneratörü uyarınca, jeneratör bu hareketi elektriğe çevirir. Türbin ve jeneratörlerin büyüklüğü, santralın üretim kapasitesine göre değişir.
Hemen her aracın doğrudan veya dolaylı olarak elektrik gücü ile çalıştığı göz önüne alınırsa, bu gücün yaşamımızdaki önemi daha iyi kavranmış olur.

Günümüzde elektrik gereksiniminin derecesini anlayabilmek için şu örneğe bakalım: Birkaç kilo çamaşırı makinede yıkamak için, bir kilovat elektrik yeterli iken, bir ton çelik üretimi için 375 kilovatlık, bir ton alüminyum üretimi için ise 15 bin kilovatlık elektrik gereklidir.

Avrupa’da elektrik üretimi, her on yılda iki katına ulaşırken, elektrik üretiminde de aynı artışın sağlanabilmesi gerekir.

Hidro elektrik santrallarının yetersiz olması, termoelektrik santralların yakıtı olan kömür ve petrol rezervlerinin ise giderek azalması nedeni ile, elektrik üretiminde kullanılacak yeni kaynakların bulunması zorunludur.

Elektrik, bir yerden diğer bir yere özel bakır kablolar aracılığı ile taşınır. Dev kablolar, piramit şeklindeki pilonlarla daha ince hatlar ise tahta veya betondan yapılmış sütunlarla nakledilir. Evlerimizdeki elektrik tesisleri ise, daha küçük kablolardan oluşur.