Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

Elektrik Akımının Manyetik Etkisinin kullanıldığı yerler hakkında bilgi.

Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletken telin etrafında manyetik alan oluştuğunu ilk defa Hans Christian Dersted farketmiştir.

Elektrik deneyleri yaparken, bir telin yakınındaki pusulanın telden akım geçtiğinde saptığını görmüş ve bu olayın elektrik yüklerinin hareketlerinden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.

Gerçekten hareket eden elektrik yükleri, çevrelerinde manyetik etki göstermektedir. Akım geçen bir telin çevresinde meydana getirdiği manyetik alanın kuvvet çizgileri, telin etrafında merkezi tel olan daireler meydana getirirler. Oluşan manyetik alanın yönü ise sağ el kuralına göre bulunur.

Bu kurula göre, baş parmağımız akımın yönünde olacak şekilde akım geçen teli avucumuzun içine alırsak diğer dört parmağımız manyetik alan çizgilerinin dolanım yönünü gösterir. Herhangi bir noktada manyetik alan vektörü ise, manyetik alan çizgilerine, onların dolanım yönünde teğet doğrultudadır.