Elbe Nehri Nerededir?

Elbe Nehri üzerindeki köprü, Elbe Nehri uzunluğu hakkında bilgi.

Avrupa’nın başlıca akarsularından biridir. Yukarı kısmı Çekoslovakya’da, aşağı bölümü ve ağzı ise Almanya’da bulunur Uzunluğu 1165 km’dir.

405 km’si Çekoslovakya’da, 750 km’si ise Almanya’dadır Çekoslovakya’da bulunan Riesen Gebirgenin güney yamaçlarında doğar. Kuzey Almanya’nın büyük ovasından sonra Hamburg-Altona’da geniş ve derin bir haliç yaparak Kuzey Denizi’ne dökülür. Ağız kısmından Çekoslovakya sınırına kadar olan bölümü içerisinde ulaştırmaya elverişlidir.