Elazığ İli Hakkında Bilgi

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası 6 views

Elazığ nerededir, Elazığ ili ekonomisi, tarihi ve coğrafi özellikleri nelerdir, Gakgoşlar diyarı Elazığ hakkında bilgi.

Fırat havzasında, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Elazığ’ın 9 ilçesi vardır: Ağın, Ancak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice. Ilın doğusunda Bingöl, batı ve güneybatısında Malatya, kuzeybatısında Erzincan, kuzeyinde Tunceli, güneyinde Diyarbakır yer alır.

İl topraklarının % 84’ü dağlarla kaplıdır. Akdağ (2.620 m), Karaömer Dağı (2 477 m), Hazar Dağı (2.347 m), Mastar Dağı (2.171 m), Bulutlu Dağı (2.004 m), Karga Dağı (1.925 m), Hasan Dağı (1.864 m) ve Meryemli Dağı (1.490 m) belli bpşiı yükseklikleridir.
Elazığ’daki Elazığ Ovası (36 km2), Ulu-ova (325 km2), Kuzuova (110 km2), Behramaz Ovası ve Palu Ovası adlı ovalar çöküntü alanlarının akarsularca taşınmış maddelerle elazigdolması sonucu oluşmuş küçük ovalardır.

Murat Suyu (600 km), Peri Çayı, Haringet Çayı, Fırat Irmağı ve Behramaz Dere-, si il tropraklarını sular.

Hazar Gölü (70 km2), Keban Baraj Gölü ve Cip Baraj Gölü’nden başka Elazığ1 da göl yoktur.

İl topraklarının % 42’si çayır ve meralarla, % 25’i ekili ve dikili alanlarla, % 25’i orman ve fundalarla kaplıdır. % 8’i ise ekime elverişli değildir.

Elazığ’da kara iklimi hakimdir. Kışlar soğuk ve sert, yazlar sıcak ve kurak geçer.
Elazığ, büyük ve zengin bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu alanda gelişmiş değildir. Tarım hala doğa şartlarına bağlı olarak yapılmakta ve su kaynaklarından faydalanılamamaktadır. Tahıl, şeker pancarı, baklagiller, soğan, sarımsak yetiştirdiği belli başlı ürünlerdir.

İl, hayvancılığa oldukça elverişlidir. En çok koyun, keçi, sığır ve arı yetiştirilir. Keban Baraj Gölü sayesinde balıkçılık da oldukça gelişmiştir.
MTA’nın Elazığ’da belirlediği madenler şunlardır: Merkez ilçe: Bakır, çinko, demir, krom, manganez. Palu, Maden: Krom. Maden, Sivrice, Karakoçan: Manganez. Keban: Kurşun, çinko, molibden flüorit ve volfram. Palu: Kömür.

Zengin bakır ve krom yataklarına sahip olan Elazığ, madencilik açısından çok gelişmiştir. Bu sektör il sanayisinde önemli yer tutar. İldeki sanayi kuruluşlarının çoğu devlete ait ve devlet tarafından desteklenmektedir. Keban Hidroelektrik Santrali ve yan kuruluşları il ekonomisinde büyük yer tutar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Elazığ İli Hakkında Bilgi"


Top