Elamlar Kimlerdir?

Elamlar kimdir, Elamlar neyi bulmuştur, Elamlar uygarlığı hakkında bilgi.

MÖ. 2750 yıllarında MÖ. 640’a kadar sürmüş bir İran devletidir. Elamlar, İranda yaşayan ilk medeni kavimdir. Dilleri Elamca idi. Güneybatı İran’da güçlü, yük­sek medeniyeti olan bir devlet kurmuşlardır.

Önce Mezopotamya’da, Akad’a bağlı olan Elamlar, bir ara bağımsız yaşamışlar, MÖ. 1800’den 1300 yıllarına kadar yeni­den Mezopotamya’ya bağlanmışlardır.

Merkezi Sus olan MÖ. 1300 yıllarından MÖ. 640’a kadar 660 yıl kadar süren igi halkı hanedanı (Elam Devleti’nin 6. devre­si) pek ünlüdür. Bu son devrede Elamlılar, Asurlular’la çarpışmalara girişmişler, on­lara bağlı olmuşlar, sonunda önce Asur, sonra da Persler’in egemenliği altına dü­şüp tarihten silinmişlerdir.