El-Hamid Anlamı Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Allah’ın doksan dokuz isminden biri olan El-Hamid anlamı nedir, El-Hamid açıklaması hakkında bilgi.

Bu kavram, ihsan sahibi büyüğü övmek, methetmek, teşekkür etmek anlamlarına gelen “el-hamd” kökünden türemiştir. El-Hamid, el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimleri)’dan birisi olup, bütün varlık tara­fından kendi dili övülen demektir.

Bu kavram, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın is­mi olarak muhtelif ayetlerde geçmektedir. El-Hamîd, bazı ayetlerde yalnız başına zik­redilmiştir. Meselâ şu ayette bu şekildedir: “Onlar (mü’minler), sözün en güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, övülme-ğe lâyık olan Allah’ın yoluna eriştirilmiş-lerdir.” (Hac 22/24)

Yüce Allah’ın bu sıfatı bazı ayetlerde de el-Aziz (mağlup edilmesi mümkün olma­yan), el-Mecîd (şanı büyük ve yüksek olan), el-Hakîm (buyrukları ve bütün işleri hikmet­li) gibi Allah’ın diğer isimleri ile birlikte kul­lanılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "El-Hamid Anlamı Nedir?"


Top