El-Halim Anlamı Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 13 views

Allahın doksan dokuz isminden biri olan El Halim anlamı, El halim açıklaması hakkında bilgi.

Nefsi öfkenin ani heyecanından korumak ağırbaşlı olmak anlamlarına gelen “hilm” kökünden türemiştir.

El-Halîm Allah’ın sıfatlarından birisi olup, Yüce Allah’ın suçlunun cezasını vermede acele etmemesi, asilerin isyanlarının ken­disini öfkelendirmemesi, af ve mağfiret sa­hibi olması demektir.

Allah, halimdir, günah işleyen herkesin cezasını anında vermez. Ancak onların yap­tıklarını yanlarına da bırakmaz. Allah, on­ların yaptıklarından habersiz değildir ve haksızların haksızlıklarını da asla sevmez. Fakat eğer kul, kendine tanınan mühlet için­de tövbe ederse Allah/kul hakkı dışındaki hatalarını dilerse bağışlar.

El-Halîm, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın ismi olarak bir çok ayette geçmektedir. (Örnek için Bkz., Bakara 2/235; Âl-i Imrân: 3/155-Ahzâb 33/51)

El-Halîm kavramı, bazı ayetlerde pey­gamberler hakkında da kullanılmıştır: “İb­rahim’in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok içli ve yumuşak huylu (halîm) İdi.”

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "El-Halim Anlamı Nedir?"


Top