El-Halik Ne Demektir?

Allahın 99 isiminden biri olan El-Halik anlamı, El-Halik açıklaması hakkında bilgi.

Bu kavram, yaratmak anlamına gelen “halk” kökünden türemiştir. El-Hâlik, el-Esmâü’l-hüsnâ (Allah’ın güzel isimleri)’dan birisi olup, Allah’ın, her şeyin yaratıcısı ol­ması anlamına gelir.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu kelime, Allah’ın is­mi olarak sekiz yerde geçmektedir. Bunlar­dan Fâtır sûresinde gefçen ayetin meali şöyledir: “Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini anın; sizi gökte.ı ve yerden n-zıklandıran Allah’tan başka bir yaratan mı vardır? O’ndan başka tanrı yoktur.

Nasıl aldatılıp döndürülürsünüz?” (Fâtır35/3)

Aynı kökten türeyen “el-Hallâk” kelime­si de Allah’ın sıfatlarındandır. El-Hallâk, de­vamlı ve mükemmel bir şekilde yaratan an­lamında olup, Kur’ân’da iki yerde Allah’ın ismi olarak geçmektedir.