El Hak Anlamı Nedir?

El Hak sözlük anlamı nedir, El Hak açıklaması hakkında bilgi.

“Sözlükte yakın, sabit ve şüphe olmayan şey demektir. El-Hak , İslami ilimler terminolojisinde Allah’ın sıfatlarından birisidir. Bu kavram, Allah hakkında kullanıldığında in­karı imkan dahilinde olmayan, varlığı hiç değişmeden duran, varlığının ispatı ve iti­rafı gerekli olan anlamlarına gelir.

El-Hak kavramı, Allah’ın ismi olarak çe­şitli ayetlerde geçmektedir. Bunlardan iki­sinin meali şöyledir: “işte gerçek (hak) Rabbiniz Allah budur. Gerçeğin dışında sadece sapıklık vardır.” (Yûnus 10/32) “İş­te burada kudret ve hakimiyet, varlığı gerçek (hak) olan Allah’tır. Mükafatlan­dırma bakımından hayırlı olan da, so­nuçlandırma yönünden hayırlı olan da O’dur.”