El Hafız Ne Anlama Gelir?

Allahın 99 isminden biri olan El Hafız anlamı nedir, El Hafız ismi hakkında bilgi.

Muhafaza etmek, saklamak, kaybolmak­tan korumak anlamlarına gelen “hıfz” kö­künden türemiştir. “El-Hâfız”, el-Esmâü’l-hüsnâ (Allah’ın güzel isimleri)’dan birisi olup Allah’ın, yaratıkları her türlü tehlikeden koruması demektir.

Bu kavram, Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde teklik, iki yerde de çokluk olmak üzere top­lam üç yerde geçmektedir.